The Next Big Thing is a great adventure game in high definition, loaded with laughs, tributes, mysteries and wacky puzzles!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (381) - 84% trên 381 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
21 Thg04, 2011
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Next Big Thing

Gói chứa trò chơi này

Mua Pendulo Adventure Pack

Bao gồm 5 vật phẩm: Runaway, A Road Adventure, Runaway, The Dream of The Turtle, Runaway: A Twist of Fate, The Next BIG Thing, Yesterday

 

Về trò chơi này

The Next BIG Thing is the new, hilarious adventure gem from the creators of Runaway. A great adventure game in high definition, loaded with laughs, tributes, mysteries and wacky puzzles!
Thanks to a production worthy of a great animated movie, an awesome soundtrack, delightful dialogue and a great art style, The Next BIG Thing will make you live an unforgettable adventure which brilliantly takes players across the fantastic movie genres of a totally crazy Hollywood.
Hollywood
What if horror movies' monsters were actually played by real monsters? And what if they were now forced to play in movies for kids, romantic comedies or even musicals? And what would happen if, eventually, they were to rebel?
In that context, Liz Allaire, talented journalist who can't count up to 4, and Dan Murray, a tough macho who can't stand beetles, attend the horror movies award ceremony… there is the starting point of an incredible story, full of twists and turns! Help Liz and Dan solve the numerous mysteries of an amazing adventure that you won't forget any time soon!

Key features:

 • The new adventure game from the creators of the million-copy seller, the "Runaway" saga.
 • Production, graphics, and sound worth a great animation movie.
 • A cast of colorful characters, including some of the most legendary monsters and creatures from fantastic movies that our heroes will encounter during their adventure.
 • Many crazy mysteries, puzzles and situations to solve.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  • OS: Microsoft Windows XP SP2, Vista SP1 or 7
  • Processor: Intel/AMD 2.0GHZ equivalent, or higher
  • Memory: 1GB (XP)/2GB (Vista/7)
  • Hard Disk Space: 8GB
  • Video Card: : 256 MB 100% DirectX 9 compatible, ATI Radeon X800/Intel GMA 3000/Nvidia GeForce 6800 or Higher*
  • DirectX®: 9.0
  • Sound: DirectX 9 compatible
  • Additional: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION. *SIS AND VIA/S3G Graphics Controllers Not Supported
  • OS: MAC OS X 10.6.6 or higher
  • Processor: Intel/AMD, 2 GHz or better
  • Memory: 1GB
  • Hard Disk Space: 8GB
  • Video Card: : 256 MB ATI Radeon X800/Intel GMA 3000/NVIDIA GeForce 6800 or higher
  • Additional: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR GAME ACTIVATION.

Thẩm định viên nói gì

18 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...