Gravity Vector is a challenging game where the player's main objective is to reach a target wormhole aboard a capsule, while facing different obstacles such as planets' gravitational pull, hostile entities, asteroids and more.
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
28 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Gravity Vector

 

Về trò chơi này

Gravity Vector is a challenging game where the player's main objective is to reach a wormhole aboard a capsule, while facing different obstacles such as planets' gravitational pull, hostile entities, asteroids and more.Gravity Vector is a game simple to understand, but hard to master.
Here are the basic aspects of gameplay you'll have to deal with:

-Take a look at the level overview map in order to choose the best course of action.


-Point the direction and set the initial velocity of the capsule launcher


-Avoid different dangers such as planets' gravity, asteroid fields and other hostile entities, all while keeping the initial planned trajectory in account.


-Use gravitation of planets to perform a gravity slingshot.


-Collect goodies around the level and discover secrets that could unlock new features such as new levels and upgrades for your capsule.


-Reach the Wormhole


-Get in-game currency (NOT real money) as reward to get upgrades for your capsule such as thrusters, shields, guns, paint jobs and more.


While upgrading your capsule by adding modules may result in a more powerful vehicle, you'll also end up adding more mass.
In physics, this translates in gaining more momentum, linear and angular.
If you add a larger fuel tank, it may give you more thrusting time but it will also make its inertial velocity more difficult to contrast.
There will be secret levels to be discovered and features to be unlocked.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 64-Bit
  • Bộ xử lý: Dual Core 2Ghz +
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX10 Compatible 3D Card - Minimum GeForce 460 or equivalent. - Integrated graphics (Intel) may not work well and have not been tested.
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any Windows compatible card.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 10 64-Bit
  • Bộ xử lý: Quad Core 2 Ghz+ / Core i3 or equivalent.
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11 compatible 3D Card - GeForce 760 or equivalent and higher.
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 5 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any Windows compatible card.

Thẩm định viên nói gì

7 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...