Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc X-Plane 11 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Tích cực (14) - 92% trên 14 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
30 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc X-Plane 11 trên Steam để có thể chơi.

Tải xuống X-Plane 11 - Global Scenery: Asia

Miễn phí
 

Về nội dung này

X-Plane 11 Global Scenery: Asia is a free DLC that you can activate thru your Steam Client. It will give you the default Asia Scenery.

About X-Plane 11

X-Plane 11 is the detailed, realistic, and modern simulator you’ve been waiting for.

A completely redesigned, intuitive user interface that makes setting up and editing your flight a breeze.
Consistently usable 3-D cockpits and stunningly high-resolution exterior models for all included aircraft.
A new effects engine for lighting, sounds, and explosions.
Realistic avionics: all planes are IFR-ready right out of the gate.
Busy, “living” airports with pushback tugs and roaming fuel trucks, able to service both your aircraft and the simulator’s AI planes.
New buildings & roads to better simulate European cities
…and more!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3, i5, or i7 CPU with 2 or more cores, or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11-capable video card from NVIDIA or AMD w/512 MB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Default
  • Ghi chú thêm: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7, 8.1, or 10, 64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 6600K at 3.5 ghz or faster
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 12-capable video card from NVIDIA or AMD w/4 GB VRAM
  • DirectX: Phiên bản 12
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 65 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Default
  • Ghi chú thêm: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X: OS X 10.10 or newer (e.g. Yosemite, El Capitan, or Sierra)
  • Bộ xử lý: Intel Core i3, i5, or i7 CPU with 2 or more cores, or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA or AMD video card w/512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Default
  • Ghi chú thêm: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: OS X: OS X 10.10 or newer (e.g. Yosemite, El Capitan, or Sierra)
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 6600K at 3.5 ghz or faster
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: video card from NVIDIA or AMD w/4 GB VRAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 65 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Default
  • Ghi chú thêm: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase
  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Varies, Ubuntu 16.04LTS tested
  • Bộ xử lý: Intel Core i3, i5, or i7 CPU with 2 or more cores, or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: DirectX 11-capable video card from NVIDIA or AMD w/512 MB VRAM
  • Lưu trữ: 20 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Default
  • Ghi chú thêm: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Varies, Ubuntu 16.04LTS tested
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 6600K at 3.5 ghz or faster
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: video card from NVIDIA or AMD w/4 GB VRAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 65 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Default
  • Ghi chú thêm: The disk requirements are based on how many world scenery areas are downloaded. Minimum with one scenery area is 20 GB . Additional scenery areas can be downloaded at no charge at any time after purchase

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...