A 3D shooter made in the spirit of the the 90s' FPSes. Atmospheric pixel graphics, fast-paced action, focus on pure gameplay, made using a software renderer written from scratch.
Đánh giá chung:
Trái chiều (28) - 64% trên 28 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
9 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Autumn Night 3D Shooter

Mua Quadruple Rusk BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Way of Gold and Steel, Planet in the shadows, Vanilla Bagel: The Roguelike, Autumn Night 3D Shooter

-25%
$26.21
 

Về trò chơi này

First and foremost, this game is an experiment in coding a software renderer. It's an engine that renders the image via CPU, without involving the graphics adapter, much like the 90's games did. I wanted to find out if it's possible to code an engine like that from scratch nowadays, and if it can run at 60 FPS on a modern PC. It was a self-imposed challenge.

Once I finished the engine, I thought I could make a game with it, an FPS like the early shooters from the 90's. I have to say I was quite impressed with them back in the day, and I've been looking to recreate them for a long time. Thus, this game is a 90's FPS. A simplistic story takes a backseat to pure run-and-gun gameplay.

On graphics and visuals: I was creating the visuals based on the imagery from my dreams. I tried to convey the mood and atmosphere of my dreams through level design. I feel like I did a particularly good job on this aspect.
I'd be happy to hear some feedback from you on my humble little game!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP 32bit
  • Bộ xử lý: 1.5 GHz single core CPU
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: any
  • Lưu trữ: 110 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: 2 GHz multi core CPU
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: any
  • Lưu trữ: 110 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...