Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Vector 36 trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
8 Thg01, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: If you have already purchased Upgrade 1 Prior to January 9 2017, you already own this DLC!

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Vector 36 trên Steam để có thể chơi.

Mua Vector 36 - Garage Upgrade 1(x2 slot)

 

Về nội dung này

Garage Upgrade 1
Move your skimmer maintenance to an advanced indoor facility which hosts these new features:

 • 2x multiplier for Skimmer Garage slots.
 • Tetherless testing pad.
 • New theme music.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP SP2+
  • Bộ xử lý: i5 or equivelent
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB Direct X 9
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: i7 quad core or equivelent
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: 2 GB Direct X 11 Nvidia 600 or Ati 7000 and up
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: i5 or equivelent
  • Bộ nhớ: 4 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB card
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: i7 quad core or equivelent
  • Bộ nhớ: 8 MB RAM
  • Đồ họa: 2 GB Direct X 11 Nvidia 600 or Ati 7000 and up
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04+, SteamOS+
  • Bộ xử lý: i5 or equivelent
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: i7 quad core or equivelent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Lưu trữ: 3 GB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Đang tải nhận xét...