Nội dung trong sản phẩm này không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở.

Sau đây là một số nhãn thường được dùng khi mọi người mô tả sản phẩm này: