You're Jerry, an outdated robot. But when you came behind the secrets of the great masterbot, he captures you. Your hard drives will be removed to delete the memory of what you've seen.
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
9 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Where is my Brain!?

 

Về trò chơi này

You're Jerry, an outdated robot. But when you came behind the secrets of the great masterbot, he captures you. Your hard drives will be removed to delete the memory of what you've seen.

But you can free yourself. Now it is up to you to stop the Masterbot to save the world. And who knows? Perhaps the world is ready to learn the dark secret.

Game Features


  • Fight - Fight your way through level with hidden areas to stop the Masterbot
  • Explore- Find hidden objects to improve your robot
  • Fun - Play the Game, without try and error
  • Upgrades - Upgrade your robot with stronger weapons or health
  • Achievements - Master all trophies

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
    • HĐH: Windows 7 64Bit
    • Bộ xử lý: Intel Core i5 2500K
    • Bộ nhớ: 2 GB RAM
    • Đồ họa: Nvidia GForce GTX580 / AMD Radeon HD 7950
    • DirectX: Phiên bản 11
    • Kết nối: Cáp mạng Internet
    • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
    • Card âm thanh: DirectX kompatible Soundkarte
    Khuyến nghị:
    • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
    • HĐH: Windows 10 64Bit
    • Bộ xử lý: Intel Core i7 4790K
    • Bộ nhớ: 4 GB RAM
    • Đồ họa: Nvidia GForce GTX970 / AMD FX-9590
    • DirectX: Phiên bản 12
    • Kết nối: Cáp mạng Internet
    • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
    • Card âm thanh: DirectX kompatible Soundkarte

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...