One year after the plasma nuclear annihilation on Earth, it became clear that there is no rescue in sight and most survivors gave up the last hope. But Elon believes in the salvation of the dead planet and follows an indefinable buzz into drains.
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“Im a OneManGameDeveloper and i would like to get even more feedback and tipps from the players.
Nukklerma still has to be improved and optimized!
I would like to check out how big the interest for this game is!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Not more than two months.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The Full version should have an improved save system, no glitches/bugs, a better tutorial,
more Weapons and complete improved performance and graphics!”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The playing time will be up to 2 hours, but there is even much more to discover within the different levels. This version contains 9 levels, full with fun, action and atmosphere.
There are many types of weapons: Shotguns, Plasma-Rifles, Sniper Railguns, Grenades,
Rocket Launchers, MiniGuns, Pistols, MachineGuns, Tesla-Weapons,
Axes, Plasma-Shotguns, Arrow Guns!
Some weapons are not available yet, but will follow with an update.
The Levels are almost finished, but the save system and the tutorial/story telling needs some work!”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Yes i will raise the price gradually according to the interest of the players.
For me most importent is to have happy players! :)”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Everybody who has a new idea or tipp, just write it into the Community-Hub”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Nukklerma: Robot Warfare

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

One year after the plasma nuclear annihilation on Earth, it became clear that there is no rescue in sight and most survivors gave up the last hope. But Elon believes in the salvation of the dead planet and follows an indefinable buzz into drains. In an abandoned underground nuclear bunker, he encounters unexpected at a huge, active power generator, which leads him to a strange factory. There he uncovers the conspiracy of the Apocalypse - armored cyborgs and robots, that want to take revenge on the planet Earth. Can Elon save the world with his robot friend Steel from ultimate destruction and prevent the spread of cyborgs?

MainFeatures:

-Apocalyptic Gameplay
-Fully controlable NPC friend: Steel
-Many Weapons
-Funny Conversations
-Easter Eggs
-a very strong atmosphere
-much music
-a sad world
-very EVIL Cybrogs

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows® 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel® Core i5
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 940m
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows® 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel® Core i5
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 1060
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 6 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Any

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...