Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Microcosmum: survival of cells trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Satur Entertainment trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Microcosmum: survival of cells trên Steam để có thể chơi.

Mua Microcosmum: survival of cells - Campaign "Mutations"

 

Về nội dung này

Organisms have undergone mutations, and they acquired new properties.

Introducing additional campaign of 50 levels in which you will meet modified organisms.
Each modified form of orgnanizma has its own property, which will give an advantage over the enemy and the possibility for new tactics.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1 GHz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128 MB
  • DirectX: Phiên bản 9.0c

Các DLC khác của trò chơi này

Xem thêm từ Satur Entertainment

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...