Xenon Valkyrie is a rogue-like with many RPG elements in which you will have to get to the deepest part of a moon and finish the plans of a wicked witch. You will be able to get many weapons randomly as you fight in a world that is created every time you play.
Đánh giá chung:
Trái chiều (85) - 67% trên 85 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg02, 2017
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Xenon Valkyrie

 

Về trò chơi nàyXenon Valkyrie is a rogue-like game with RPG elements in which you fight to the deepest part of a moon and halt the plans of a wicked witch.
You will be able to randomly obtain many weapons as you fight through a unique, randomly-generated world every time you play. There are multiple characters, stores and enemies that tell a legendary story.
Traditional graphics and high quality chiptune music are paired with with the best roguelike engine in current platforms. There are a myriad of objects that will help you reach your goals.
Level up and obtain the amazing power of the Xenon Valkyrie!

key Features


 • Roguelike platformer with an incredible story
 • Many worlds with different routes
 • 3 heroes with unique skills
 • 100+ items
 • Many bosses and enemies
 • RPG elements,levelUP,stats etc..
 • Many endings and secrets
 • Best Chiptune music
 • hard gameplay and Permadeath
 • steamcloud ,save all you teamerites!!
 • quests and much more..

 • Gamepad

Xbox 360, Xbox One, PS3 or PS4 gamepads are compatible

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core PENTIUM 4
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Xbox 360 controller recommended.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 M380
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000 OR BEST
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Xbox 360 controller recommended.
  Tối thiểu:
  • HĐH: Snow Leopard 10.6.8, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 M380
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: controller recommended.
  Khuyến nghị:
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: controller recommended.
  Tối thiểu:
  • HĐH: ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: 2Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: controller recommended.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: 2Ghz+
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: controller recommended.

Thẩm định viên nói gì

16 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...