AereA is an Action RPG in which music is both your best friend and your worst enemy. As a disciple of the Great Maestro Guido you have to unravel the mysteries of Aezir. Find out what happened to the world and return the nine primordial instruments to restore balance and bring peace to the world.
Đánh giá chung:
Tiêu cực (17) - 17% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
2 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise SOEDESCO trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua AereA

Mua AereA: Deluxe Edition

Bao gồm 3 vật phẩm: AereA, AereA - Soundtrack, AereA - Artbook

-12%
$26.37
 

Về trò chơi này

The world needs you!


AereA is a music themed Action RPG in which you play as one of Great Maestro Guido’s disciples and explore Aezir; a floating island that was broken into pieces. Your mission is to find and return the nine primordial instruments to restore balance and peace to the world. You have to find your way through all parts of the scattered islands; complete quests, solve puzzles, defeat bosses and discover the truth behind the islands. Will you be able to return the nine primordial instruments?Play as Wolff the Harp-Archer, Jacques the Cello-Knight, Jules the Lute-Mage, Claude the Trumpet-Gunner, or team up with your friends in local co-op. Collect Music Sheets to learn new skills and customize your weapons to your play style.

Features


 • Enjoy the beautifully hand-drawn music themed graphic style
 • Experience the story to find out what happened to the floating island
 • Play as 4 different characters, each with their own unique set of abilities
 • Fight 9 unique bosses, inspired by a specific musical instruments
 • Explore multiple islands with a wide variety of biomes, enemies and puzzles
 • Switch to local co-op to form a team with up to 4 friends at any time
 • Native 4K Support

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista (32bit)
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo 2,6Ghz / AMD Athlon™ 64 X2 3800+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 560 Ti / ATI® Radeon™ HD 7850 or better
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® Compatible Sound Card
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 (64bit) or higher
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 4th Gen / AMD A10 series or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 760 / ATI® Radeon™ R9 M295X or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX® Compatible Sound Card
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.6 or newer
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo 2,6Ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 560 Ti / ATI® Radeon™ HD 7850 or better
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.12 or newer
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 4th Gen or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 760 / ATI® Radeon™ R9 M295X or better
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu or Steam OS
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ 2 Duo 2,6Ghz / AMD Athlon™ 64 X2 3800+
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 560 Ti / ATI® Radeon™ HD 7850 or better
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu or Steam OS
  • Bộ xử lý: Intel® Core™ i5 4th Gen / AMD A10 series or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA® GeForce® GTX 760 / ATI® Radeon™ R9 M295X or better
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ SOEDESCO

Thẩm định viên nói gì

10 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...