Amnesia: The Dark Descent, a first person survival horror. A game about immersion, discovery and living through a nightmare. An experience that will chill you to the core.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (45) - 95% trên 45 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (11,231) - 95% trên 11,231 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg9, 2010
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Amnesia: The Dark Descent

Gói chứa trò chơi này

Mua Amnesia Collection

Bao gồm 2 vật phẩm: Amnesia: A Machine for Pigs, Amnesia: The Dark Descent

Mua Frictional Collection BỘ (?)

Bao gồm 4 vật phẩm: Amnesia: The Dark Descent, Amnesia: A Machine for Pigs, Penumbra Collectors Pack, SOMA

-25%
$59.96
 

Cập nhật gần đây Xem tất cả (15)

6 Tháng 3

Amnesia: The Dark Descent now available in Simplified Chinese!

恐怖游戏迷们的好消息!《失忆症:黑暗后裔》已有汉化字幕。快到Steam上获取!

Amnesia: The Dark Descent has now been updated with Simplified Chinese. The translation includes translation of subtitles, menus and achievements. We hope you enjoy the update!
13 bình luận Đọc thêm

Về trò chơi này

The last remaining memories fade away into darkness. Your mind is a mess and only a feeling of being hunted remains. You must escape.
Awake...
Amnesia: The Dark Descent, a first person survival horror. A game about immersion, discovery and living through a nightmare. An experience that will chill you to the core.
You stumble through the narrow corridors as the distant cry is heard.
It is getting closer.
Explore...
Amnesia: The Dark Descent puts you in the shoes of Daniel as he wakes up in a desolate castle, barely remembering anything about his past. Exploring the eerie pathways, you must also take part of Daniel's troubled memories. The horror does not only come from the outside, but from the inside as well. A disturbing odyssey into the dark corners of the human mind awaits.
A sound of dragging feet? Or is your mind playing tricks on you?
Experience...
By using a fully physically simulated world, cutting edge 3D graphics and a dynamic sound system, the game pulls no punches when trying to immerse you. Once the game starts, you will be in control from the beginning to the end. There are no cut-scenes or time-jumps, whatever happens will happen to you first hand.
Something emerges out of the darkness. It's approaching. Fast.
Survive...
Amnesia: The Dark Descent throws you headfirst into a dangerous world where danger can lurk behind every corner. Your only means of defense are hiding, running or using your wits.
Do you have what it takes to survive?

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Minimum:
  • OS: Windows XP/Vista/7
  • Processor: 2.0Ghz - Low budget CPUs such as Celeron or Duron needs to be at about twice the CPU speed
  • Memory: 2 GB
  • Hard Drive: 3GB
  • Graphics: Radeon X1000/GF 6 - Integrated graphics and very low budget cards might not work.
  Minimum:
  • OS: Mac OS X 10.5.8 or newer
  • Processor: 2.0Ghz
  • Memory: 1 GB RAM
  • Graphics: Radeon X1000/GeForce 6 (Integrated Intel Graphics not supported)
  • Hard Drive: 2GB space free
  Minimum:
  • OS: Ubuntu 12.04 LTS, Mint 13 LTS, Fedora 16, fully updated
  • Processor: 2.0Ghz - Low budget CPUs such as Celeron or Duron needs to be at about twice the CPU speed.
  • Memory: 2 GB
  • Graphics: Radeon X1000/GeForce 6 - Integrated graphics and low budget cards might not work.
  • Hard Drive: 3 GB

Mod cộng đồng tạo cho trò chơi này

Thẩm định viên nói gì

757 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...