"New Frontier Days ~Founding Pioneers~" is a town-building simulation game, where you command your pioneers to colonize a new land.
Đánh giá chung:
Khá tiêu cực (21) - 33% trên 21 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
7 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua New Frontier Days ~Founding Pioneers~

 

Về trò chơi này

"New Frontier Days ~Founding Pioneers~" is a town-building simulation game, where you command your pioneers to colonize a new land.

The pioneers are capable of "Logging", "Mining", "Hunting", "Fishing" and many others.
Command them accordingly, and build your own town efficiently!

From the materials gathered via the actions of your pioneers, you can then use them to "Build"!
With the buildings, you can then process logs into lumber, weave wool into textiles,
grow plants with the Field and many more!
Make your town thrive with all these useful buildings!

You can also keep wild animals as pets too!
Pets can go out with the pioneers to gather materials, or they can help in hunting,
and even allow pioneers to ride on their backs!

As you progress in colonizing the land, you may obtain "Invention Cards" along the way.
"These cards provide various effects, such as shortening your farm harvesting time cycle,
and increasing the fishing time and etc. "
There are over 290 cards in the game! Use them wisely!

3 Game Modes are in the game.
First, there is the Story Mode, where you set out with the help of your lovely assistant, Jessica, to build your dream town from scratch, overcome all sorts of obstacles, and aim to develop into a city.
Then, there is the Survival Mode, where you can choose from 5 levels of difficulty to suit your pace of game play.
Lastly, the Free Mode has no Game Overs, and you can use whichever Invention Cards you have obtained freely.

You choose how you want to build your frontier town!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 / 8.1 / Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium G3220
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel(R) HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 SP1 / 8.1 / Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel Core-i3
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Intel(R) HD Graphics
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...