Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Broken Sword 3 - the Sleeping Dragon trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
10 Thg03, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Broken Sword 3 - the Sleeping Dragon trên Steam để có thể chơi.

Mua Broken Sword 3: the Sleeping Dragon - Soundtrack

 

Về nội dung này

Enjoy the beautiful soundtrack for Broken Sword 3 - the Sleeping Dragon by composer Ben McCullough.

Track List
 • 01 - The Journey Begins
 • 02 - Balancing on the Edge
 • 03 - Ancient Stones
 • 04 - Smoke
 • 05 - Into the Power Site
 • 06 - Out of the Power Site
 • 07 - Big Box Puzzle
 • 08 - Rooftop Adventure
 • 09 - New Knight
 • 10 - Armillary Trouble
 • 11 - Armillary Danger
 • 12 - Bruno’s Sacrifice
 • 13 - Glastonbury
 • 14 - The Sleeping Dragon
 • 15 - The End

Yêu cầu hệ thống

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.