Panty Party is a fast-paced battle game. Fly as a panty in the street and in-between buildings. Search for the enemy panties and kick their bad ♥♥♥!
Đánh giá chung:
Rất tích cực (611) - 92% trên 611 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua PAN PAN

 

Về trò chơi này

Warning! NO hentai contents in this game! All you get is funny and stupid panties!

"I have to find... the Warrior of Love!"
"The Warrior of Love...?"
"Yes... it is you! The one who loves panties, the Warrior of Love!"

Dashing on the street, Warriors of Love along with panties, to save humans from the evil intention– and to save themselves from being transformed into panties!
Fight in a funny comedy full of panties, love and passion, with fierce battles between panties!

Dash and dodge in high speed battles … with panties!
Panty Party is a fast-paced battle game. Fly as a panty in the street and in-between buildings. Search for the enemy panties and kick their bad ♥♥♥!

Features


 • Feel emotions of foolishness and excitement ... with Panty Party!
 • Energetic dancing music. It is the melody of panties.
 • Every color imaginable. It is the color of panties.
 • A Story of nonsense and fools brought to you by panties ( and the Warrior of Love! ).
 • The sentimental thoughts of panties, which you can only experience in Panty Party.
 • Hyper exciting battling, multiple battlegrounds in the city and a full collection of unique panties!
 • All panties have unique skills, and the passion skill, to make them even stronger!

The white panty is soft, the bear panty is fierce, the stripe panty is a classic and the sailor panty – find out yourself.
Collect them all! Step forward, Warrior of Love, it is time to show your love for panties!

This ... is Panty Party!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: 3.4 GHz Dual Core Processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 (shader model 2.0) capabilities
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Do not support screen aspect ration 4:3. Minimum game window size 960 x 544.

Thẩm định viên nói gì

46 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...