Pinheads Bowling VR is a fun new way to play the classic game of bowling, with animated pins and sideline attractions that create an altogether unique bowling experience!
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
22 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We want to get feedback on the core gameplay systems while we complete development of the remaining game components. This is a bowling game with detailed and accurate physics simulation with 3D controller input which we want to polish to perfection.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“3 months”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will contain reasons for the player to throw the ball at targets outside of the lane itself, have more virtual products to spend virtual currency on and more unlocks generally, plus the ability to play up to 4-player games. The variety of pin reactions and activities will be greater than in the beta release.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“Core functionality will be available. Ability to play through entire bowling games.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price will go up after the early release version of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“Please send comments to support@midnightstudios.net. Also, feel free to post to the community page (and its okay to talk about good things up there, too.) :)”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Pinheads Bowling VR

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

We’ve all dealt with pinheads. They are everywhere and you have to be polite to them. I mean, I don’t want to sound like a jerk. I know they mean well…at least most of them. They know not just what pinheads they can be. How nice would it be to be able to throw bowling balls at them. Well, here is your chance! And its legal! You can throw bowling balls at these pinheads all day long. Some of them will even like it. Not only the pinheads at the end of the lane, but also the rest of the pinheads taking up space. As long as you are playing this game, you’ll never have to be polite to any pinhead you see. That is our promise to you.

Pinheads Bowling VR is a fun fun fun new way to play the classic game of bowling with animated pins that react as you bowl. The game is built on a hyper-realistic physics simulation, so whether you like to put spin on the ball and curve it in for a strike or throw straight down the lane, you will feel like you are bowling at a real bowling alley. That is…if real bowling alleys were filled with living bowling pins. Watch the bowling pins get slammed by the ball and then watch them enjoy their off-hours by unlocking new activities for them as you play the game.

• One of the most-realistic bowling simulations ever created (seriously...up until the point that the pins start animating...that part hasn't been tried irl)
• Play in Room-Scale, Standing, or Sitting VR modes
• Play with your friends with up to four players (with or without the headset)
• Animated pins to challenge the player and react in fun and funny ways
• Coming Soon: Add life to the bowling alley as you unlock new activities for pins who are off-duty (in full version of game at completion of Early Release period)
• Coming Soon: Unlock cool new bowling balls (from in-game store)
• Coming Soon: Unlock new pin sets and pin costumes (from in-game store)
• Coming Soon: Download new bowling alleys with entirely new themes (from Steam)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windwos 7 SP1 or newer
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 or AMD FX 8350 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVidia GTX970, AMD R9 290, or greater.
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Yes
  • Ghi chú thêm: HTC Vive Required
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...