Immerse yourself in an adaptation of an old story about Ewan Berrington.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (185) - 87% trên 185 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
11 Thg04, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Fibrillation HD

 

Về trò chơi này

Fibrillation is a philosophical and mystical horror story experienced in the first person and designed to be played in one sitting. This is a small game, and a full session takes about an hour and a half to complete. The game provides players with the unique experience of being immersed in an atmosphere of emptiness, helplessness and anxiety, just like in our worst nightmares.

The protagonist, Ewan, wanders through mysterious places, trying to figure out where is he. Hounded by his fears, our hero must overcome all obstacles to find a way out, after which the player will face the choice of how he ends the game, thus deciding Ewan's fate.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Trò chơi này có thể chứa nội dung không phù hợp với mọi lứa tuổi, hoặc không phù hợp để xem tại công sở: Thường có bạo lực hoặc máu me, Nội dung người lớn

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.0GHz from Intel or AMD 2.0GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.6 from Intel or AMD 2.6GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA 460 GTX, ATI/AMD Radeon HD6850
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX compatible
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.0GHz from Intel or AMD 2.0GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce 8600/9600GT, ATI/AMD Radeon HD2600/3600
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 14.04
  • Bộ xử lý: Dual Core 2.6 from Intel or AMD 2.6GHz
  • Bộ nhớ: 6 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA 460 GTX, ATI/AMD Radeon HD6850
  • Lưu trữ: 1500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...