Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
15 Thg11, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Mua Fantasy Grounds - 1 on 1 Adventures #8: Blood Brothers (3.5E/PFRPG)

 

Về nội dung này

One on One Adventures #8

Blood Brothers

Designed for 1 GM and 1 player, paladin level 7-9, 1 on 1 Adventures #8: Blood Brothers is the struggle of one soldier's mission to find his missing brothers-in-arms.

For generations the brotherhood has watched over the borderlands in their dedication to truth, justice, and the defense of the kingdom. Along the southern border, a patrol circuit has failed to return from a routine sweep. Understaffed and stretched thin, Fort Lanward calls for your assistance. Your mission is simple: bring your brothers home.

If you enjoy this module, consider the other titles in 1 on 1 Adventures: Gambler's Quest, Star of Olindor, Forbidden Hills, Sixth Cavalier, Vale of the Sepulcher, Shroud of Olindor, Eyes of the Dragon, Vengeance of Olindor, and the award-winning Pleasure Prison of the B'thuvian Demon Whore.

Author: Suzi Yee

Fantasy Grounds Conversion: Cari Harper

Requirements: An active subscription or a one time purchase of a Full or Ultimate license and the 3.5E (or compatible) ruleset.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz processor or higher
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.