Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc SONAR Steam Editions trên Steam để có thể hoạt động.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
16 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Theo yêu cầu từ nhà phát hành, SONAR Steam Edition - 2017 Season Pass không còn đăng trên trang cửa hàng Steam cũng như không thể tìm thấy trong mục tìm kiếm.

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu ứng dụng gốc SONAR Steam Editions trên Steam để có thể hoạt động.

 

Yêu cầu hệ thống

    Tối thiểu:
    • HĐH: Windows 7, 8, or 10 (32- or 64-bit)
    • Bộ xử lý: 2.6GHz Intel or AMD multi-core processor
Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.