Black Squad is a free-to-play military first-person-shooter. Players can master their skills and show off their strategies with a wide range of game maps, modes, and weapons to choose from. Join thousands of FPS players worldwide in one of the most played games on Steam!
Đánh giá gần đây:
Trái chiều (626) - 60% trên 626 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (51,232) - 74% trên 51,232 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg06, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Black Squad

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này


Black Squad is a free-to-play military first-person-shooter. Players can master their skills and show off their strategies with a wide range of game maps, modes, and weapons to choose from. Join thousands of FPS players worldwide in one of the most played games on Steam!

Game Features


 • 10 Game Modes: Competitive, Demolition, TDM and more!
 • Custom Game Creation to play how you want
 • 85+ Weapons: SMGs, Shotguns, Snipers, Rifles, Pistols, LMGs, and more!
 • 48 Maps to master
 • 10 Characters to collect
 • 460+ Skins for customization

FREE TO PLAY


Black Squad is a free to play game. Every item can be earned by just playing the game. Defeat enemies with your friends or boast a solo performance in both casual or competitive gameplay.

COMPETE & COOPERATE


Looking for some competition? Black Squad will offer the challenge- participate in community tournaments, clan wars, solo ranked mode, duo competitive, and much more!

REGULAR UPDATES


Black Squad continues to evolve with every update! Stay alert and adapt to new content and features to achieve victory!

MISSIONS & REWARDS


Receive rewards by completing missions. Everyday a new challenge awaits you! Can you step up, Soldier?
Rewards will be sent to your inbox as soon as the mission is completed.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 64bit
  • Bộ xử lý: CORE2 DUO 2.2GHZ / AMD Athlon 64 X2 2.66GHz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GEFORCE 8600 OR GT630 / RADEON HD 6750
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10 64bit
  • Bộ xử lý: CORE i3-4170 / AMD FX-8300
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 760 or AMD Radeon HD 7950
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 7 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...