Above is a virtual experience that place the player in the position of a stranded astronaut in space. Join the main character in a visually stunning experience during the last minutes of his life.
Đánh giá chung:
Trái chiều (15) - 40% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Above - VR

 

Về trò chơi này

Above is a virtual experience that place the player in the position of a stranded astronaut in space.
Join the main character in a visually stunning experience during the last minutes of his life.

Being minutes away from death, the human being let's his everyday problems behind to appreciate the true immensity of the universe.
You will get a relaxing sensation and during those minutes be free.

Enjoy the continents and oceans of our homeplanet like you never seen before!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: DX9 compatible dedicated GPU, 1GB video memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Rec Req Soundcard for VR mode
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: GTX 970, AMD 290, or equivalent
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Rec Req Soundcard for VR mode

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...