Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Genius Greedy Mouse trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
21 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Genius Greedy Mouse trên Steam để có thể chơi.

Mua Genius Greedy Mouse: Greedy of XOR

Mua Complete Space Fractal Pack BỘ (?)

Bao gồm 5 vật phẩm: Genius Greedy Mouse, Karma Miwa, Genius Greedy Mouse: Greedy of XOR, PowerUp Elevation, Spot Race: Donation DLC

-40%
$4.15
 

Về nội dung nàyOn the those new mazes, there is still no random events in those big labyrinth mazes like palace. Your mouse is still greedy and now want to discover new areas and even more hungry to chase those mostly anti gravity cheeses, which is spread on the 16 levels big size. Its more logical thinking, more planning and more solve the various threats that is based on the original XOR game.... And the 16 levels is all quite hugo this time, and is all can been played in 3 normaly difficulties.

The 16 new levels can been found in the main village on the game on the left side.Alternative Link to same pic

Features:

There is 16 new levels in the 32x32 tile size (XOR original size).
Dynamic is added to some Bombs and fish (its possible to spot the different).
Heavy based on the original XOR game, but is NOT a 100% remake.
One mouse controlled, not two (modiciations was required to fit).

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WINDOWS XP / WINDOWS VISTA / WINDOWS 7 / WINDOWS 8 / WINDOWS 10
  • Bộ xử lý: Most Intel and AMD cpu's, around 1ghz.
  • Đồ họa: DirectX or OpenGL Compatible Video card
  • Lưu trữ: 1 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: System requirements is the same as the original game

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Đang tải nhận xét...