Boasting beautiful, hand-drawn animations and a re-orchestrated soundtrack, the cult classic returns with a unique blend of exploration, action, and adventure!
Đánh giá gần đây:
Khá tích cực (14) - 78% trên 14 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (993) - 89% trên 993 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg06, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Wonder Boy: The Dragon's Trap

Mua Wonder Boy: The Dragon’s Trap + OST bundle BỘ (?)

Bao gồm 2 vật phẩm: Wonder Boy: The Dragon's Trap, Wonder Boy: The Dragon's Trap - Soundtrack

-5%
$23.73
 

Đánh giá

“Everything is beautifully, fluidly animated, yet manages to be absolutely faithful to the source material.”
Destructoid

“Wonder Boy: The Dragon's Trap is a must-own for fans of the series and old-school gamers in general.”
Eurogamer

“Wonder Boy: The Dragon's Trap Is Everything a Remake Should Be.”
Waypoint / Vice

Về trò chơi này

Boasting beautiful, hand-drawn animations and a re-orchestrated soundtrack, the cult classic returns with a unique blend of exploration, action, and adventure!

Cursed into a half-human, half-lizard monstrosity by the Meka-Dragon, you are in search for a cure! The only way you can return to human form is to find the Salamander Cross, a magical item with the power to remove curses...

With each dragon slain, the curse intensifies, transforming you into different animals! Explore large, interconnected locations populated with grumpy monsters and exotic dragons!

Play as the game’s classic character, Hu-Man, or as his brand-new, long-awaited co-star Hu-Girl. You can also inhabit Lizard-Man, Mouse-Man, Piranha-Man, Lion-Man, and Hawk-Man, and use their unique abilities to uncover the land’s deepest secrets.
Enjoy 3 difficulty levels catering to players of all types, and switch from modern graphics and sound to 8-bit graphics/audio at any time - even during gameplay!

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics 4000-5000 series (game in 720p)
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 760
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.10.5
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 Core Profile support, Intel HD 4000-5000 series (Intel HD 3000 series unsupported)
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: SDL_GameController devices fully supported.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Latest Recommended
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 760
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: SDL_GameController devices fully supported.
  Tối thiểu:
  • HĐH: glibc 2.17+, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.2 Core Profile support, Intel HD 4000-5000 series (Intel HD 3000 series unsupported)
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: SDL_GameController devices fully supported.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: glibc 2.17+, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: Any
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 760
  • Lưu trữ: 1100 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: SDL_GameController devices fully supported.

Thẩm định viên nói gì

60 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...