Painted Memories is an Action/Adventure game that you journey through using various equipment in your arsenal, such as a crossbow or a torch. You will encounter different creatures, bosses, puzzles and more!
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
3 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Painted Memories

 

Về trò chơi này

Painted Memories is an Action/Adventure game that you journey through using various equipment in your arsenal, such as a crossbow or a torch. You will encounter different creatures, bosses, puzzles and more! Most importantly, nothing will be holding your hand to guide you here, you have to discover where to go and what to do all by yourself.

Whilst Painted Memories is an Action/Adventure game, it plays like an ARPG. Alongside the nice environments you'll discover a compelling story with some basic character development where you learn new skills as you progress through the game

The game is developed by a single person, using Unreal Engine 4

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows Vista
  • Bộ xử lý: Core i3 / AMD A6 2.4Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 260 / AMD Radeon HD 5750. OpenGL 3.3
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1300 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: 64-bit Windows 7
  • Bộ xử lý: Quad-core Intel or AMD, 2.5 GHz or faster
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 760
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1300 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...