Red Barton and the Sky Pirates is an exciting 3rd person arcade combat flight shooter reminiscent of games like Star Fox back on the classic N64 and the legendary “After Burner” arcade.
Đánh giá chung:
3 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg03, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Plug In Digital trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Red Barton and The Sky Pirates

 

Về trò chơi này

Red Barton and the Sky Pirates is an exciting 3rd person arcade combat flight shooter reminiscent of games like Star Fox back on the classic N64 and the legendary “After Burner” arcade. It is set in an imaginative and original cartoon style steampunk world with superb hand-drawn illustration quality in-game graphics. The player plays the role of Red Barton, a pilot of a steampunk-style World War I era fighter airplane fighting his way through a menagerie of enemies, on a mission to save his love and honor.

Key Features:


 • Single Player Campaign: Play the role of Red Barton and fight your way through a variety of enemies, on a mission to save your love and honor. Enjoy a sophisticated story line with future updates to Diamondtopia universe such as locations, factions, lore, quests, achievements and much more.
 • Night Mode: Relive the original adventure with different lighting and difficulty levels.
 • Split Screen COOP: Play with your friend in this local coop mode.
 • Customization options: Customize your fighter airplane with aircraft and weapons upgrade as well as aircraft skins.
 • Weapons Galore: Blast your way through using a variety of weapons from Machineguns to Canons and Rockets.
 • Amazing Original Soundtrack

About Red Barton and the Sky Pirates


Red Barton and The Sky Pirates is a Schism Worldwide development of a Kosta Zdravković game design arcade combat flight shooter, developed with Unity since February 2016. In Red Barton and The Sky Pirates, players will embark on an adventure to save Red’s love and honor through different gorgeous hand-drawn in game illustration.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Compatible Shader Model 3.0
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8+
  • Bộ xử lý: SSE2 instruction set support.
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Video card with Shader Model 3.0
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Plug In Digital

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...