Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc FourChords Guitar Karaoke trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
29 Thg9, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc FourChords Guitar Karaoke trên Steam để có thể chơi.

Mua FourChords Guitar Karaoke - James Blunt Song Pack

 

Về nội dung này

This song pack includes songs:

James Blunt - 1973
James Blunt - Bonfire Heart
James Blunt - Heart to Heart
James Blunt - Postcards
James Blunt - You're Beautiful

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.