Greenwood The Last Ritual is an adventure game with isometric viewpoint where you will play as an envoy of Vatican. Use magic of pentagrams to break the Curse on the Valley. At the same time you will have to try to resist that Curse yourself and make it out alive.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (24) - 70% trên 24 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
19 Thg01, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Greenwood the Last Ritual

 

Về trò chơi này

Greenwood The Last Ritual is an adventure game with isometric viewpoint where you will play as an envoy of Vatican. Use magic of pentagrams to break the Curse on the Valley. At the same time you will have to try to resist that Curse yourself and make it out alive.

The game takes place in alternate medieval Europe. It has been more than five hundred years since the end of the Age of Darkness and creation of the Barrier. The horrors of the war with demons are long forgotten, the order of Paladins has become a great legend and the Inquisition, that has cleared Europe from evil, is now the head the Church.

Greenwood Valley is one of those numerous distant counties living far away from rowdy central highlands. However, the sudden illness of a young Countess disturbs the peace of the mountain valley. During her treatment it turns out that she is possessed by an unknown demon. The Inquisitor of the Valley attempts to help the Countess and performs an exorcism ritual that resulted in failure. Now Greenwood is cursed with death and madness.

You play as an envoy of Vatican that is trying to break the curse. Explore the county, communicate with the spirit world, exorcise evil and discover the secrets of the Valley. Don’t forget about your own survival and state of mind. The magic of pentagrams and light are your only protection against the Curse

Key features:
- A mystical adventure into the valley’s open world;
- Explore the world, collect items, solve puzzles;
- Learn and use the magic of pentagrams;
- Communicate with spirits;
- Exorcise the Evil;
- Survive from the ancient curse;
- Use light to protect yourself from the Curse;
- Find a way to complete the exorcism.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Core 2 Quad 2.6 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660/ AMD HD 8750
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Core i5/AMD FX
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX770
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.10
  • Bộ xử lý: Intel Core i5
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: ATI Radeon HD 5770 1GB VRAM / Nvidia GeForce 750M / Intel HD 6100
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04LTS+ or SteamOS
  • Bộ xử lý: Core 2 Quad 2.6 GHZ
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 660/ AMD HD 8750
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu 12.04LTS+ or SteamOS
  • Bộ xử lý: Core i5/AMD FX
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX770
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...