Grab your laser guns and strap on your jet pack. Asteroid Blaster VR lets you jump into virtual reality space and start blowing up rocks and UFOs. Enjoy a quick gaming break or a marathon high score competition with the casual feel of a video arcade classic. Fly around, shoot stuff and have fun!
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 86% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần bộ mũ chụp thực tế ảo HTC Vive. Xem mục VR được hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Tải xuống Asteroid Blaster VR Demo

Asteroid Blaster VR Demo

Mua Asteroid Blaster VR

 

Về trò chơi này

Please Note: This game requires an HTC Vive Virtual Reality headset to play.

Grab your laser guns and strap on your jet pack. Asteroid Blaster VR lets you jump into virtual reality space and start blowing up rocks and UFOs.

Blast giant asteroids into rubble and power-up your weapons and energy with collectible bonuses as you battle flying saucers in the clouds of rocky debris. Boost your score and firepower with every gem and gadget you catch, but keep an eye on your radar scope while watching your thruster, shield and laser energy!

Bringing back the casual feel of a video arcade classic, a game of Asteroid Blaster VR can deliver a quick "shoot 'em up" break or a marathon competition to beat the latest high score.

Friendly for lefties, you can set your rocket thrust, laser pointer and status screen on the controller arms you prefer, and an in-game tutorial and help text hints will give everything you need to start blasting your way through over a dozen different scenes.

Fly around, shoot stuff and have fun with Asteroid Blaster VR!


Arcade Mode:

In addition to progressing through different asteroid waves and scenes, Asteroid Blaster VR can also be started in 'Arcade Mode'.

Arcade Mode sets the player in a slow-paced game environment which grows progressively more difficult as time passes. If you want to let your friends jump right in to virtual reality and start blasting without going through a tutorial first, Arcade Mode is for you!

Two paths are available for starting your Asteroid Blaster VR game in Arcade Mode:

Open your Start On Wave screen and select wave "00 - Arcade Mode".

OR

Open your Options screen and toggle the Start in Arcade Mode option on. That will set your main menu Start button to launch your game in Arcade Mode (rather than on Wave 1).


Free Demo Available

Want to give Asteroid Blaster VR a try? You can play through our free demo!

Just click the "Download Demo" button to install on your Vive and start blasting your way through space. The demo game gives you a sample of an earlier game wave and the asteroids and UFOs you'll meet in the full game.

For an example of Arcade Mode and later game waves, check out the gameplay video linked above.

Available for Arcade Commercial Licensing on SynthesisVR

Available for Arcade Commercial Licensing on SpringboardVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GeForce GTX 970
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Direct X Compatible
  • Ghi chú thêm: This game requires an HTC Vive virtual reality headset to play. If you can run Valve's The Lab with your Vive, you're good to go.
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...