"There are bodies buried beneath the cherry trees!" A Japanese poetic literature "Beneath The Cherry Trees(1928)" by Motojirō Kajii starts from a shocking sentence. We made a short Visual Novel based on this story with Illustrator Kotori's watercolor works, beautiful photographs, and imposing musics.
Đánh giá chung:
Trái chiều (95) - 61% trên 95 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
14 Thg10, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chơi Beneath The Cherry Trees / 桜の樹の下には

Chơi miễn phí
 

Về trò chơi này

"There are bodies buried beneath the cherry trees!"

A Japanese poetic literature "Beneath The Cherry Trees(1928)" by Motojirō Kajii starts from a shocking sentence.
We made a short Visual Novel based on this story with Illustrator Kotori's watercolor works, beautiful photographs, and imposing musics.

This work is a FREE demonstration of Visual Novel Engine "AIRNovel"
It is also a good chance to try the smooth system of the engine.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WindowsXP/7/8.1/10
  • Bộ xử lý: Celeron M1.6GHz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD Graphics
  • Lưu trữ: 600 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectSound compatible sound card

Thẩm định viên nói gì

5 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...