All the joy of the 80s in one ColecoVision® Flashback® pack! Access an impressive selection of 40 classic ColecoVision favorites, including Bump ‘n’ Jump™, Jumpman Junior™, Pepper II™, Space Panic™, Venture™, and...
Đánh giá chung:
5 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
27 Thg12, 2014
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ColecoVision

 

Về trò chơi này

All the joy of the 80s in one ColecoVision® Flashback® pack! Access an impressive selection of 40 classic ColecoVision favorites, including Bump ‘n’ Jump™, Jumpman Junior™, Pepper II™, Space Panic™, Venture™, and Zaxxon™. It's true arcade excitement from a legendary 80s console. The retro style interface and authentic gameplay will transport you back in time for hours of modern day fun.
  • Play your ColecoVision Flashback pack and relive the Golden Age of Gaming today.

Want more? ColecoVision Flashback not only plays, looks, and sounds just like the original, but you can now also Save, Resume, Replay, and Rewind the action at any time!

Included Games in the 40 Game Pack:

1 - Antarctic Adventure™

2 - Aquattack™

3 - Brain Strainers™

4 - Bump’n’Jump™

5 - Choplifter! ™

6 - Cosmic Avenger™

7 - Evolution

8 - Fathom™

9 - Flipper Slipper

10 - Fortune Builder™

11 - Frantic Freddy

12 - Frenzy™

13 - Gateway to Apshai™

14 - Gust Buster™

15 - Jumpman Junior™

16 - Jungle Hunt™

17 - Miner 2049er™

18 - Moonsweeper™

19 - Mountain King™

20 - Ms. Space Fury

21 - Nova Blast™

22 - Oil’s Well™

23 - Omega Race™

24 - Pepper II™

25 - Quest for Quintana Roo™

26 - Rolloverture™

27 - Sammy Lightfoot™

28 - Sir Lancelot™

29 - Slurpy™

30 - Space Fury™

31 - Space Panic™

32 - Squish ‘Em Featuring Sam™

33 - Super™ Cross Force

34 - The Heist™

35 - Threshold™

36 - Tournament Tennis™

37 - Venture™

38 - War Room™

39 - Wing War™

40 - Zaxxon™

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: WinXP or newer Windows
  • Bộ xử lý: at least Intel® Pentium® M processor 1.60GHz
  • Bộ nhớ: 2 MB RAM
  • Đồ họa: at least 1024x768
  • DirectX: Phiên bản 9.0

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...