"With your trusty shank and die hard will to survive, you've successfully broken out of your Prison Cell. How many other prisoners can you set free on your way to Freedom? Take down as many Guards as possible while avoiding traps and hazards along the way! From Knives, to Guns, and Mines to Bombs!
Đánh giá chung:
2 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
20 Thg05, 2017
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Freedom Fighter

 

Đánh giá

“There’s a wonderful, endless feel to it which is further expanded on by the fact that the levels are semi-randomly generated meaning that while the mechanics of the game are simple, there’s a lot of replayability and variety.”
Big Boss Battle

Về trò chơi này

"With your trusty shank and die hard will to survive, you've successfully broken out of your Prison Cell. How many other prisoners can you set free on your way to Freedom? Take down as many Guards as possible while avoiding traps and hazards along the way! From Knives, to Guns, and Mines to Bombs!"

Do you love having the bragging rights to a game over your friends? How about over an entire community?? Well then, look no further. Freedom Fighter has multiple leader-boards, to dub the Best of the Best, the title of "Steam King". Do you have what it takes to become one of the Steam Kings of Freedom Fighter!? Find out today!


Some of the Key Features include:
- Very tight controls (Keyboard/controller)
- Classic retro pixel graphics
- Easy to play Hard to master
- Steam Achievements
- Steam Stats
- Multiple Steam Leader-boards

Although it's not 100% randomly generated(yet), we do have a few items/hazards that may leave ya in shock :)

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows Vista
  • Bộ xử lý: AMD A4-5000 APU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: AMD Radeon HD 8330
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 16 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Realtek High Definition Audio
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i3
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel(R) HD Graphics 520
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 16 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Realtek High Definition Audio

Thẩm định viên nói gì

3 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...