Discover the truth about Quern’s past, unfold the mysteries of its present, and be the explorer who shapes its future. Quern introduces reusable puzzle mechanics to the classic genre, making the player think about the game as a whole, and not just as a series of individual challenges.
Đánh giá gần đây:
Rất tích cực (63) - 95% trên 63 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (1,358) - 91% trên 1,358 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
28 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Quern - Undying Thoughts

 

Về trò chơi này

You try to clear your vision and get on your feet after your arrival. You hear the portal closing behind you as you take a step forward. You are trapped, your way back is gone.Quern - Undying Thoughts is a first-person puzzle adventure game, inviting you on a journey to explore it and solve its challenges. Put your mind to the test with the increasingly complex puzzles, and unravel the mysteries of the island.

Immerse yourself in the beautiful scenery of the island as you discover new places. Follow the hints of the past as you delve deeper into the story to understand the importance of your presence.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 or higher
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-3770K or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 950
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X 10.8 Mountain Lion
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X 10.8 Mountain Lion
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-3770K or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 950
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu
  • Bộ xử lý: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 3 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 650 2GB or AMD HD7770 2GB
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Ubuntu
  • Bộ xử lý: Intel Core i7-3770K or AMD equivalent
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 950
  • Lưu trữ: 9 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...