Welcome to Glass Masquerade - an artistic puzzle game inspired by Art Deco & stained glass artisans of the 20th century. You need to combine hidden glass pieces to unveil clocks and themes exhibited by various cultures of the world at the 'International Times Exhibition' - an interactive electronic show.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (133) - 96% trên 133 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (2,469) - 97% trên 2,469 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
18 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Onyx Lute trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Glass Masquerade

 

Đánh giá

“Thanks to its exceptional way of segmenting glass puzzle pieces and its adoption of an exquisite art style, Glass Masquerade is a towering entry to the jigsaw puzzle game genre.”
5/5 – CowLevel

Về trò chơi này

Welcome to Glass Masquerade - an artistic puzzle game inspired by Art Deco & stained glass artisans of the 20th century. You need to combine hidden glass pieces to unveil clocks and themes exhibited by various cultures of the world at the 'International Times Exhibition' - an interactive electronic show.

25 countries attending:
Argentina, Australia, Brazil, Britain, Canada, China, Egypt, France, Germany, Greece, Greenland, Iceland, India, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Madagascar, Mexico, Mongolia, Portugal, Russia, Sweden, Tanzania, USA

This journey around the world will take only 3-4 hours of your time. All exhibits have been carefully crafted for your eyes' joy and pleasure - don't just pass by!

SOUNDTRACK - DELUXE EDITION

If you'd like to support composer Nikita Sevalnev, Deluxe Edition of the soundtrack for the game (with extended Map Theme) can be purchased on his official website: http://www.nikcomposer.com/

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 (or higher)
  • Bộ xử lý: 1.6GHz CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD4000, AMD HD 6550D (or higier), 256Mb video memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7 (or higher)
  • Bộ xử lý: 2.0GHz CPU or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 650, AMD HD7850 (or higher), 1GB video memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 (or higher)
  • Bộ xử lý: 1.6GHz CPU
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 256Mb video memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Mac OS X 10.8 (or higher)
  • Bộ xử lý: 2.2GHz CPU or higher
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1GB video memory
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Onyx Lute

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...