The wild west just got a lot more wild. Fight off steam-powered machines using your arsenal of modified western weapons. Use abilities such as shields and slow motion to get the upper hand and Room-Scale VR to duck, dive, and crawl behind cover.
Đánh giá chung:
Trái chiều (17) - 64% trên 17 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
10 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“The core mechanics and programming are done and Cogs and Cowboys as it is is a fun game. However, I'd like to keep building on it by adding more content and more varied gameplay over time and I need community feedback to shape it as I do.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“With the core parts of the game done, the additional content is planned to be implemented and the game out of Early Access before the end of 2016.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“The full version will have more locations and at 9 weapons (plus throwables). Each location will have it's own enemy types. More abilities will be added as well.

 • 9 weapons total (plus throwables - knives, dynamite, tomahawks)
 • 3 locations or more
 • More enemies (dependent on locations)
 • More abilities

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

 • 6 weapons
 • 2 abilities
 • 2 enemy types
 • 1 location

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“The price may increase after Early Access once all the additional content has been added.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The Community will be looked to for feedback and suggestions during development. Feedback has already changed many core mechanics of the game to be much more user friendly, such as the weapon selection wheel and weapon handling.

In addition, we have a Twitch stream and Discord channel for those in the Community that want to see the behind-the-scenes, talk about games/game development, or just hang out and play games together.
Twitch: http://www.twitch.tv/nixtwiz
(Link to Discord server is on the Twitch channel)”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcWindows Mixed Reality. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Cogs and Cowboys

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

The wild west just got a lot more wild.

Fight off steam-powered machines literally bent on destroying you. Use your arsenal of modified western weapons to fight back, using abilities such as shields and slow motion to get the upper hand. Use Room-Scale VR to duck and dive behind cover (you may even find yourself rolling and army crawling around to avoid fire). The weapons at your disposal range from scoped revolver snipers to gatling rifles.

Current Progress

 • 6 varied weapons - Double Barrel Sawed Off Shotgun, Lever Action Rifle, Gatling Rifle, Scoped Revolver Sniper Rifle, Heavy Pistol, Rapid Fire Pistol
 • 2 Abilities - Wrist Shield (expands when activated, recharges after taking too much damage), Slow Motion (Dodge enemy fire and line up your shots)
 • 2 Enemies - Small Grunt, Large Golem
 • 1 Location - Town Main Street

Work in Progress

 • More Weapons - At least 3 more weapons, 1 pistol and two shotguns, as well as throwables like dynamite, knives, and tomahawks
 • More Locations - Moving train (fight off steam-powered bandits), Large cage dome (captured by the machine leader, survive as long as you can. May have VS multiplayer later as well)
 • More Enemies - New enemies for each location
 • More Abilities - Based on locations
 • Revision of Current Assets - Making the weapons and scenery look more steampunk

Development/Community

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8
  • Bộ xử lý: Intel® i5-4590, AMD FX 8350 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 970/AMD Radeon R9 290 equivalent or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel i7-4770 equivalent or better
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GeForce GTX 980/AMD Radeon RX 480 equivalent or better
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

2 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...