From Ninja Theory, creators of Heavenly Sword and DmC: Devil May Cry comes DEXED, an endless on-rails VR shooter where DEXterity is a must. Target and shoot flurries of enemies with two blasters, one launching ice to destroy fire and the other shooting fire to destroy ice.
Đánh giá chung:
Tích cực (39) - 82% trên 39 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
26 Thg9, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua DEXED

 

Đánh giá

“It’s a simple game that accomplishes its purpose well and the stages are all strikingly beautiful to behold.”
UploadVR

“It's pretty special and one that will we’re sure be seen as a VR gaming classic in years to come.”
The Reality Sandwich

“It's a game that speaks to my heart as it's in a genre that I absolutely adore. This makes DEXED my favourite VR experience in my short amount of time in the world of VR.”
Fan Bolt

Về trò chơi này

From Ninja Theory, creators of Heavenly Sword and DmC: Devil May Cry comes DEXED, an endless on-rails VR shooter where DEXterity is a must. Target and shoot flurries of enemies with two blasters, one launching ice to destroy fire and the other shooting fire to destroy ice. Journey through beautifully realized worlds and hone your skills in Challenge Mode before taking on the endless battle of Arcade Mode. Gain multipliers by tagging as many enemies as possible before releasing a barrage of missiles and use your shield to defend against incoming attacks. For a more chilled experience, admire and explore the diverse worlds of DEXED free of enemies in Zen Mode. With global and friends leaderboards to top, DEXED is the home of arcade-style shooting in VR.

- A unique shooting mechanic that requires two-handed DEXterity

- Gain multipliers by correctly tagging as many enemies as possible before releasing a barrage of missiles

- Compete on global and friends leaderboards

- Push your skills to the limit against a bombardment of enemies in the endless Arcade Mode

- Simply sit back and enjoy the lush, colourful environments at your leisure in Zen Mode

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 64 bit or newer
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 780 equivalent
  • Lưu trữ: 2500 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Yêu cầu vi xử lý và hệ điều hành đều chạy 64-bit
  • HĐH: Windows 7 SP1 64 bit or newer
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD R9 290 equivalent or greater
  • Lưu trữ: 2500 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

8 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...