Play as a space-faring mercenary on a mission to a distant world in this side-scrolling action shooter.
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
5 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Evil Robots From N1M

 

Về trò chơi này

Explore the alien landscape of N1M, an alien moon deemed forsaken by the aliens and the civilization that mysteriously died there. You are a clean-up agent, a mercenary from Earth on a mission to remove all evidence of an attempt to colonize the nightmarish ruins of a people long extinct in this action platforming adventure.

Jump, shoot, phase, upgrade your gear, kill robots, face alien horrors and make things go boom all at the same time.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7
  • Bộ xử lý: Intel® Pentium® 4 or better
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Video card Resolution of 1024 X 768 pixels
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound card 16-bit stereo with 44.1 or 48KHz sampling rate
  • Ghi chú thêm: WAV playback required
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft® Windows® XP / Vista / 7
  • Bộ xử lý: Intel® Core®2 Duo or better
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Video card Resolution of 1280 x 720 and 128MB video memory
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Lưu trữ: 300 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Sound card 16-bit stereo with 44.1 or 48KHz sampling rate
  • Ghi chú thêm: WAV playback required

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...