Play Craps in VR!Experience realistic Vegas action of CrapsVR! Strap on your SteamVR headset, place bets, take odds, and throw some dice! The most authentic craps simulator in VR.Fast-paced casino action!Vegas odds for all bets!Test out new betting strategies before you head to Vegas!Realistic casino environment!
Đánh giá chung:
Tích cực (15) - 86% trên 15 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
4 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần bộ mũ chụp thực tế ảo HTC Vive. Xem mục VR được hỗ trợ để biết thêm thông tin.

Mua CrapsVR

 

Về trò chơi này

Play Craps in VR!

Experience realistic Vegas action of CrapsVR! Strap on your SteamVR headset, place bets, take odds, and throw some dice! The most authentic craps simulator in VR.
 • Fast-paced casino action!
 • Vegas odds for all bets!
 • Test out your new betting strategies before you head to Vegas!
 • Realistic casino environment!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 SP1 or greater
  • Bộ xử lý: Intel i5-4590 equivalent or greater
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: NVIDIA GTX 970 / AMD 290 equivalent or greater
Đánh giá của khách hàng
Phát hiện lưu lượng bài đánh giá lớn:
Loại trừ  hoặc  Chỉ xem
Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Đánh giá Beta MỚI!
Khi được bật thì sẽ sắp xếp đánh giá theo thang điểm hữu ích mới. Tìm hiểu thêm về tính năng này trong bài blog.
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Đã bật phiên bản beta của độ hữu ích đánh giá
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...