Dare you challenge The Wizard's Lair? Take on 30 floors of devious traps, deadly monsters and destructive weapons!
Đánh giá chung:
4 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
1 Thg03, 2013
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Wizard's Lair

 

Về trò chơi này

Fearful fiends, terrifying traps and mind-boggling mazes await you in the depths! Can you handle the challenge of The Wizard's Lair?
This role-playing game adventure features randomly generated dungeons, 16-bit style graphics and easy-to-learn controls! Create your hero and challenge the terrors and traps of this 30-floor dungeon!

Yêu cầu hệ thống

Windows
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: Single-core CPU at 2GHz or better
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: Hardware acceleration with OpenGL support
  • Lưu trữ: 5 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Dual-core CPU at 2GHz or better
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Hardware acceleration with OpenGL support
  • Lưu trữ: 5 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Linux Mint
  • Bộ xử lý: Single-core CPU at 2GHz
  • Bộ nhớ: 128 MB RAM
  • Đồ họa: Hardware accelerated graphics with OpenGL support
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Linux Mint
  • Bộ xử lý: Dual-core CPU at 2GHz
  • Bộ nhớ: 256 MB RAM
  • Đồ họa: Hardware accelerated graphics with OpenGL support

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...