The solar system is in danger! Millions of meteorites and alien spaceships from other systems that want to take over the world! Can you stop this invasion? You will save you planet?
Đánh giá chung:
Tích cực (21) - 85% trên 21 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
24 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua ORBITAL

 

Về trò chơi này

The game is a simple but exciting arcade. You have to control the satellite, one of the few planets in the solar system. Destroying enemies you get points, thereby to set new records!

#Nice graphics
#Good soundtrack
#Simple but addictive gameplay

The game is perfect after a hard day!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 2Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 512 MB video memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 210 MB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 7, 8, 10
  • Bộ xử lý: Intel Pentium 4 2Ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 1024 MB video memory
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 210 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...