Become the next pilot for the Mana Defence Force, an important bureau within Echo Tokyo to help protect and defend what is left of the mana deposits of the world and prevent a total catalcysm from befalling the world.
Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
Coming Soon
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise Dharker Studios trên Steam
Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Trò chơi này chưa có trên Steam

Ngày dự kiến phát hành: Coming Soon

Bạn quan tâm?
Hãy thêm trò chơi vào danh sách ước và nhận thông báo khi nó ra mắt trên Steam.
Thêm vào danh sách ước
 

Về trò chơi này

Become the next pilot for the Mana Defence Force, an important bureau within Echo Tokyo to help protect and defend what is left of the mana deposits of the world and prevent a total catalcysm from befalling the world.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP
  • Bộ xử lý: 1.66 Ghz
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: 1920x1080
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Xem thêm từ Dharker Studios

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.