Help Madeline survive her inner demons on her journey to the top of Celeste Mountain, in this super-tight platformer from the creators of TowerFall. Brave hundreds of hand-crafted challenges, uncover devious secrets, and piece together the mystery of the mountain.
Đánh giá gần đây:
Cực kỳ tích cực (228) - 95% trên 228 người dùng trong 30 ngày gần đây đánh giá tích cực.
Đánh giá chung:
Cực kỳ tích cực (9,345) - 97% trên 9,345 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
25 Thg01, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Celeste

Mua Celeste + OST

Bao gồm 2 vật phẩm: Celeste, Celeste Soundtrack

$28.98
 

Đánh giá

“Celeste is a surprise masterpiece.”
10 / 10 – IGN

“This is an essential gaming experience.”
10 / 10 – Destructoid

“[Celeste] is truly a game for everyone.”
Recommended – Eurogamer

Về trò chơi này

Help Madeline survive her inner demons on her journey to the top of Celeste Mountain, in this super-tight, hand-crafted platformer from the creators of multiplayer classic TowerFall. • A narrative-driven, single-player adventure like mom used to make, with a charming cast of characters and a touching story of self-discovery
 • A massive mountain teeming with 700+ screens of hardcore platforming challenges and devious secrets
 • Brutal B-side chapters to unlock, built for only the bravest mountaineers
 • IGF “Excellence in Audio” finalist, with over 2 hours of original music led by dazzling live piano and catchy synth beats
 • Pie
The controls are simple and accessible - simply jump, air-dash, and climb - but with layers of expressive depth to master, where every death is a lesson. Lightning-fast respawns keep you climbing as you uncover the mysteries of the mountain and brave its many perils.

This is it, Madeline. Just breathe. You can do this.Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or newer
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 M380
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: Intel HD 4000
  • DirectX: Phiên bản 10
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: Lion 10.7.5, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 M380
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: glibc 2.17+, 32/64-bit
  • Bộ xử lý: Intel Core i3 M380
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: OpenGL 3.0+ (2.1 with ARB extensions acceptable)
  • Lưu trữ: 1200 MB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...