Aliens are invading Earth and are taking out Earths military assets. Join them in the conquest of planet Earth.
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
10 Thg01, 2019
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Xem qua toàn bộ franchise StrawberryGameStudios trên Steam
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống Endangered Demo

Play Demo for Free

Mua Endangered

 

Về trò chơi này

Single Player


Planet Earth never belonged to the humans, it was simply leased. But, what happened when the humans started to destroy the precious planet? The owners returned.

Play as an insignificant barn boy whose random day farming turned into quite an adventure, abducted by aliens and forced into following their instructions he starts his journey. His quest? Open the portal which was hidden by the aliens eons ago and help them set up base for the invasion by going against his own species.

Multiplayer


The invasion has begun.

Humans
Play as different human characters to stop the alien advancement into planet Earth. Armed with weapons and technology, your aim is to deactivate the energy generators which is crucial in the invasion process. Corrupt the energy generators and you will have a chance at survival.

Aliens
Play as Aliens and push back the humans. Armed with advanced technology, and powerful weaponry it becomes difficult to go against the species. With faster movement and an edge in weaponry it would take a miracle for them to lose.

Mô tả nội dung người lớn

Nội dung theo lời tả của nhà phát triển:

Moderate Violence.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel(R) i7
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 980
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 10 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Full HD monitor
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 8/8.1/10
  • Bộ xử lý: Intel(R) i7
  • Bộ nhớ: 16 GB RAM
  • Đồ họa: Nvidia GTX 1080
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 50 GB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: 4K monitor

Xem thêm từ StrawberryGameStudios

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...