SoulHunt is a ‘Hide ‘n Seek’ multiplayer game.
Đánh giá chung:
Khá tích cực (72) - 75% trên 72 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
23 Thg12, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We think that Early Access is the best choice for us to take to get the game we want but also the game the community wants.”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“We plan to be in Early access for about a year to be able to polish our game depending on the scope of when we think it is done in our eyes in terms of content the community receives.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“Our development will be based on the responses from the community so we won't set anything in stone that will be added to the game. There are however some features that we certainly want for ourselves to be added into the game like:
 • Our plan is to have a fully functioning level editor for players to be able to make and share maps.
 • Game modes depending on which ones the community votes the most on.
 • More seekers that are in the same theme as the maps.
 • More hider types with different abilities to use when being a prop.

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game is fully playable with 3 seekers with a variety of skills, 3 maps to hide in and 3 game modes that are playable.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“There is a possibility that there might be a price increase depending on the scope on the final version of the game.”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“We currently communicate with our community through Twitter, Facebook, Reddit and Discord and will continue to do so. Our updates will also be based on what the community finds important that adds enjoyment into their experience.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Tải xuống SoulHunt Demo

SoulHunt Demo

Mua SoulHunt

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

SoulHunt is a ‘Hide ‘n Seek’ multiplayer game.
A set of skills and mechanics offer a wide range of hiding and hunting experiences, be or feel the thrill of the Soulhunt.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: Microsoft Windows XP
  • Bộ xử lý: 2 ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Microsoft Windows 7/8/10 (64-bit)
  • Bộ xử lý: 3 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • DirectX: Phiên bản 11
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • HĐH: OS X Lion 10.7
  • Bộ xử lý: 2 ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: OS X Mavericks
  • Bộ xử lý: 3 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Tối thiểu:
  • Bộ xử lý: 2 ghz
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • Bộ xử lý: 2 ghz
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 1 GB chỗ trống khả dụng

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...