Fly and crawl through levels on a mythical beast, killing dudes with magic (and dragon stuff).
Đánh giá chung:
1 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
14 Thg03, 2018
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Trò chơi truy cập sớm

Truy cập và bắt đầu chơi ngay lập tức; tham gia vào quá trình phát triển trò chơi khi chúng đang được hoàn thiện.

Chú ý: Trò chơi truy cập sớm này chưa hoàn thành và có thể sẽ có sự thay đổi. Nếu bạn không cảm thấy hứng thú với trạng thái hiện tại của trò chơi, bạn nên chờ đợi để theo dõi tiếp quá trình phát triển của trò chơi. Tìm hiểu thêm

Điều nhà phát triển muốn nói:

Tại sao Truy cập sớm?

“We have a good base idea and implementation, but the game modes need fleshing out. The community will help sniff out the good stuff to pursue!”

Trò chơi này sẽ ở trạng thái truy cập sớm trong khoảng bao lâu?

“Half a year to a year, ideally.”

Phiên bản đầy đủ sẽ có sự khác biệt thế nào so với phiên bản truy cập sớm?

“This game will have more levels with more game modes, sound effects, a bit of voice acting, and completed graphical assets.”

Tình trạng hiện tại của phiên bản truy cập sớm là gì?

“The game has playable mechanics like flying and gesture-based spells, a base defense game mode, a practice mode, some tutorials, and a castle assault (like Musou games) mode.”

Liệu trò chơi sẽ có giá khác nhau giữa và sau khi Truy Cập Sớm?

“Price will rise as features and levels are added, so buy early!”

Bạn có kế hoạch tương tác với cộng đồng trong quá trình phát triển của mình như thế nào?

“The community will guide what kinds of levels I focus on, help hone in on game balance and fun.”
Đọc thêm
Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua WyVRn

 
Xem toàn bộ thảo luận

Báo cáo lỗi và để lại phản hồi cho trò chơi này trên bảng thảo luận

Về trò chơi này

A flying experience that ISN'T ON RAILS. You control where you go. Your Wyvern is nimble and maneuverable--not just in the air and on the ground, but on walls and ceilings too. Guide the Wyvern by seizing the reins and directing him towards your enemies, which your Wyvern will trample and bite!

You are a wyvern-riding lich wielding proper magic. You get to kill dudes with both your wyvern and your magic. Four elements that can be combined for up to 20 spells!

Current modes:
 • Practice arena -- Test your magic on some training dummies.
 • Phylactery Defense -- Defend your base against a golem and its army.
 • Airship Takedown -- Take to the clouds and destroy a giant airship.
 • Titan Takedown -- Destroy a mountain-sized beast before it fully awakens.
 • Castle army assault ("Musou" Mode) -- Seize control of spawns and push the offensive against a castle.
 • Wave Defense -- Destroy an army of incoming enemies.
 • Ball pit (not on a Wyvern) -- Roll around in a sticky hamster ball, picking up items.

Cast spells by drawing symbols in the air or on floating magic circles. The bigger the symbol, the bigger the spell. The faster you tap the spell circle or draw the symbol, the faster the spell moves. Use spells to let your dragon to breathe the elements. Summon spears of ice and fire. Pull swords out of the void that slice the air itself with fire, then throw an armory's worth of them at your opponents with a wind spell!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel I5 4690S
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1060
  • Lưu trữ: 4 GB chỗ trống khả dụng
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows 10
  • Bộ xử lý: Intel I5 4690S
  • Bộ nhớ: 6 MB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 1080
  • Lưu trữ: 4 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...