Brick Battalion is a competitive tile-matching game where you can play with up to 8 people online or with bots. Play alone, in teams or engage in a Free-For-All in a space-themed battle for domination.
Đánh giá chung:
7 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
15 Thg08, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Brick Battalion

 

Về trò chơi này

Brick Battalion is a competitive tile-matching game where you can play with up to 8 people online or with bots. Play alone, in teams or engage in a Free-For-All in a space-themed battle for domination. By matching and chaining bricks, you can create more powerful attacks to defeat your enemies.

Key Features

Online Matchmaking
 • Play against other players of a similar skill level and earn higher ranks as you become more adept. You can also play cooperatively against bots of increasing difficulty, if preferred.
Custom Games
 • Take control with custom games. Set difficulty, handicaps and game speed. Set teams up however you desire. Mix and match human players and bots. Spectate matches to learn new techniques.
Single Player Modes
 • Play single player to set records in the high score table. Play against waves of bots in gauntlet and defeat as many as possible, or play by yourself to create epic combos. There are weekly, monthly, and all-time leaderboards for both practice and gauntlet modes.
Profiles and Achievements
 • Battle statistics are recorded in your profile. Keep track of your progress in both matchmaking and single player. Earn achievements as you progress.
Supports Offline Play
 • Play even when you don't have an internet connection. Offline mode supports all styles of play against bots.

Yêu cầu hệ thống

Windows
Mac OS X
SteamOS + Linux
  Tối thiểu:
  • HĐH: 7/8/10
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128 MB of video memory
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires broadband internet connection for online play
  Tối thiểu:
  • HĐH: 10.8+
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128 MB of video memory
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires broadband internet connection for online play
  Tối thiểu:
  • HĐH: Ubuntu 12.04
  • Bộ xử lý: Intel Core 2 Duo
  • Bộ nhớ: 2 GB RAM
  • Đồ họa: 128 MB of video memory
  • Lưu trữ: 350 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Requires broadband internet connection for online play

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...