The Last Error is a 7 HARDCORE platformers in 1 game.Bonus - soundtrack!
Đánh giá chung:
Trái chiều (26) - 69% trên 26 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
1 Thg11, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua The Last Error

Mua GAMES by Anatoliy Loginovskikh BỘ (?)

Bao gồm 3 vật phẩm: The Big Elk, The Magical Silence, The Last Error

-50%
$3.47
 

Về trò chơi này

The Last Error is a 7 HARDCORE platformers in 1 game.

Bonus. The Original Soundtrack.
All tracks available as 320kbp/s MP3 files in the game folder on your PC.

About Castles.

You play as a chair, who can run and jump. Nothing special... just get to the end of the level.


The Penguin and The Pig are best friends. Pig help you pass the Castle.


You play as a serious guy who likes to kill zombies.


TV! Using a double-jump.


Butterfly will help you to change characters.


Sparrow flies and fights with helicopters.


Big foot against pigs.

Attention!
The game is very difficult! The game has no saved! You must have nerves of steel!
Please, do not play the game, if you do not like hardcore!

Good luck!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP\Vista\7\8
  • Bộ xử lý: 1.2 Ghz+
  • Bộ nhớ: 1024 MB RAM
  • Đồ họa: 256 MB
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Strong nerves...
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP\Vista\7\8
  • Bộ xử lý: 2 Ghz
  • Bộ nhớ: 2048 MB RAM
  • Đồ họa: 1 GB
  • Lưu trữ: 10 MB chỗ trống khả dụng
  • Ghi chú thêm: Strong nerves...

Thẩm định viên nói gì

1 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...