Fight your way through thousands floors of dungeons. Get precious treasures and slay undead creatures of hell to make your character stronger.
Đánh giá chung:
Rất tích cực (157) - 81% trên 157 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
3 Thg06, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Dungeon Journey

 

Về trò chơi này

Fight your way through thousands floors of dungeons. Get precious treasures and slay undead creatures of hell to make your character stronger.

Play smart and use spells and abilities wisely to stay alive. Choose a hero that fit your playstyle and learn weaknesses in monster composition to beat them all.

Dungeon Journey is very simple and very deep at the same time. Best roguelike for everyone!

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
  • Bộ xử lý: 1 ghz
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: Integrated or higher
  • Lưu trữ: 240 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: Integrated or higher

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...