Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Đánh giá chung:
Không có đánh giá
Ngày phát hành:
3 Thg06, 2016
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Nội dung tải thêm (DLC)

Nội dung này yêu cầu trò chơi gốc Fantasy Grounds trên Steam để có thể chơi.

Mua Fantasy Grounds - 3.5E/PFRPG: SH2: The Temple of Jewels and Mirrors

 

Về nội dung này

A tale of power and corruption for 4-5 7th level player characters.


Carlyetta Wesleigh once again seeks the PCs’ help to restore the earth temple of the Great Mother, which stands as testament to the ancient bond between the halflings and dwoerg of Picollo.

The last temple of the goddess to be abandoned during the Hoyrall Wars, the Temple of Jewels and Mirrors, has been sealed for hundreds of years. From the nearby dwoerg city of Stone root a team of brave companions sets forth to prepare the site for sanctification by the priests of the newly-revived Devotees of the Four Hearts. Ignorance, deception, and the resurgence of a threat long thought eliminated from the shores of Picollo combine to frustrate the efforts of the intrepid band.

Also Included in this adventure:

 • Richly detailed relationships with recurring NPCs.
 • Five new monsters, the Zagnatti: a race spawned from the mind of an alien god.
 • A method to track the PCs’ influence on the future development of Picollan society.
 • Notes on scaling for parties of 6 or more.

Requires: A Fantasy Grounds full or ultimate license or an active subscription and the included 3.5E/Pathfinder ruleset.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 1.6 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 1 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 500 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.
  Khuyến nghị:
  • HĐH: Windows XP, Vista, 7x , 8x or 10x
  • Bộ xử lý: 2.0 GHz or higher processor
  • Bộ nhớ: 4 GB RAM
  • Đồ họa: Graphics card recommended
  • DirectX: Phiên bản 9.0c
  • Kết nối: Cáp mạng Internet
  • Lưu trữ: 2 GB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: N/A
  • Ghi chú thêm: Requirements vary by the add-ons installed and the number of players connecting to your game.

Các DLC khác của trò chơi này

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này

Bạn có thể chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng bằng cách viết bài đánh giá của bản thân đối với sản phẩm. Sử dụng khu vực trên nút thanh toán thuộc trang này để viết đánh giá của mình.