Have a virtual shootout with other players! Work by yourself or with teammates to achieve victory. Will you survive the Battle Dome?
Đánh giá chung:
Rất tích cực (454) - 89% trên 454 người dùng đánh giá tích cực trò chơi này.
Ngày phát hành:
8 Thg06, 2017
Nhà phát triển:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Ngôn ngữ Tiếng Việt không được hỗ trợ

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Chú ý: Cần một trong các thiết bị mũ chụp thực tế ảo sau: HTC Vive, Oculus Rift, hoặcValve Index. Xem mục hỗ trợ VR để biết thêm thông tin.
Chỉ VR

Mua Battle Dome

 

Về trò chơi này

Battle Dome is a 5 v 5 competitive SciFi VR shooter (There is a mouse and keyboard mode, but VR is recommended). You must work with your teammates to get to your opponent's base and destroy their core before they destroy yours. You must also spread your team's color (if playing a color map), since you can only teleport onto your teams colored tiles. Battle Dome also features trackpad locomotion, which can be used to any non-color map.

Battle Dome features 23 different weapons and 15 different maps. Some maps also have special rules, including anti-gravity, jet packs, and bot opponents.

Battle Dome has 5 different PvP game modes:
Destroy the Core
Team Deathmatch
Capture the Flag
King of the Kill
You Only Live Once (1 life per round)

There are also 3 different co-op modes (including a horror mode).

Currently, there are 5 gun choices and 3 color gun choices., as well as a shield Battle Dome also features built in voice chat (team and all talk).

Battle dome also features stat tracking and leader boards. Getting enough kills will unlock bronze, silver, and gold weapon (and glove) skins.

Available for Arcades on SpringboardVR

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7
  • Bộ xử lý: Intel Core i5 4590
  • Bộ nhớ: 8 GB RAM
  • Đồ họa: GeForce GTX 970
  • Lưu trữ: 200 MB chỗ trống khả dụng

Thẩm định viên nói gì

4 thẩm định viên đã đánh giá sản phẩm này. Nhấp vào đây để xem.

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồHiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...