Captain your vessel and fly the skies of adventure! Establish new colonies, build mighty empires, search for ancient relics, use powerful magic spells and battle evil forces on your quest to defeat the Pirate King!
Đánh giá chung:
6 đánh giá của người dùng - Cần thêm đánh giá của người dùng để thống kê điểm số
Ngày phát hành:
21 Thg07, 2016
Nhà phát triển:
Nhà phát hành:

Đăng nhập để thêm sản phẩm này vào danh sách ước của bạn, theo dõi nó, hoặc đánh dấu vào hạng mục không hứng thú

Không hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Việt

Sản phẩm này không hỗ trợ cho ngôn ngữ địa phương của bạn. Vui lòng xem lại danh sách ngôn ngữ được hỗ trợ dưới đây trước khi mua

Mua Airship Asunder

 

Về trò chơi này

Once upon a time the world was flat.

The Old Stoics kept the world whole, and kept their magic out of the hands of mankind. Hence came the Pirate King, who found those with evil hearts willing to share the arcane knowledge. With legions by his side, he fought the Old Stoics and destroyed them all.

It was then the world began to fail.

Game Description


Airship Asunder gives you command of a steampunk airship, tasked with building settlements and seeking your fortune among the ruins of a dying land. Will you stand above the chaos and save what remains of our precious flat earth, or will it be torn asunder?

Captain your vessel and fly the skies of adventure! Establish new colonies, build mighty empires, search for ancient relics, use powerful magic spells and battle evil forces on your quest to defeat the Pirate King!

Taking game play and visual inspiration from the exploration and adventure of classic games such as Seven Cities of Gold, Ultima IV, Civilization, M.U.L.E. and Intellivision’s Utopia, Airship Asunder mixes a blend of retro-style graphics into a single palette, with a nod to the nostalgic days of adventure gaming.

Key Features


 • Single or Multiplayer: Client-server supported online action!
 • Time-Based Gameplay: A unique blend of action and board gaming.
 • Rogue-Like Colonization: Explore the wilds and build to survive.
 • Progression: Gain levels, collect relics, and command huge vessels!
 • Procedural Terrain: Each game is a completely different map.
 • Mod Support: Add your own encounters or remake the experience!
 • Easy Localization: All text files are external and easily accessible.

Yêu cầu hệ thống

  Tối thiểu:
  • HĐH: Windows 7 or later
  • Bộ xử lý: Pentium Dual Core 2.6GHz or equivalent
  • Bộ nhớ: 512 MB RAM
  • Đồ họa: 128MB DirectX 9 compatible graphics card
  • DirectX: Phiên bản 9.0
  • Lưu trữ: 50 MB chỗ trống khả dụng
  • Card âm thanh: DirectX 9 compatible sound card

Đánh giá của khách hàng

Loại đánh giá


Phương thức mua


Ngôn ngữ


Khoảng ngày
Để xem các đánh giá trong một khoảng thời gian, vui lòng nhấp và kéo lựa chọn trên đồ thị hoặc nhấp vào một thanh cụ thể.

Hiện biểu đồThời gian chơi
Lọc đánh giá theo thời gian chơi của người dùng khi bài được viết:


Không có tối thiểu đến Không có tối đa
Hiển thị:
Hiện biểu đồ
 
Ẩn đồ thị
 
Bộ lọc
Loại trừ hoạt động đánh giá lạc đề
Thời gian chơi:
Không còn đánh giá nào khớp với bộ lọc trên.
Chỉnh bộ lọc ở trên để xem thêm đánh giá khác
Đang tải nhận xét...